Tillgänglighetskrav för tjänster

Tjänster ska kunna användas av personer med funktionsnedsättning. Detta säkerställs genom att:

  • Eventuella produkter som används för att tillhandahålla tjänsten, ska uppfylla tillgänglighetskraven för produkter. Hemma-router är ett exempel på en produkt som används för att tillhandahålla en tjänst som omfattas av denna reglering (elektronisk kommunikation).
  • Det ska finnas information om hur tjänsten används, om den testats med hjälpmedel och på vilket sätt den är tillgänglig. Informationen i sig ska också vara tillgänglig.
  • Alla webbplatser och appar som utgör del av tjänsten ska vara tillgängliga.
  • Det finns även tillgänglighetskrav för stödtjänster – exempelvis kundtjänst och utbildningar.

Det finns även branschspecifika krav (kallas ibland krav på specifika tjänster) som träffar vissa tjänster – till exempel tillgänglighetskrav för banktjänstertillgänglighetskrav för e-handel och  tillgänglighetskrav för elektronisk kommunikation.

 

Nästa avsnitt: Tillgänglighetskrav för dokumentation