PTS projektbanken

Syftet med projektbanken är att illustrera vilka lösningar som erhållit innovationsstöd de senaste åren.

Betaltjänster för alla

Innovationsstödet fördelades under 2021 med avsikt att få fram långsiktiga lösningar som gör det möjligt att förstå och använda digitala betaltjänster oavsett funktionsförmåga.

Betaltjänster för alla

Från utanför till internet

Innovationsstödet fördelades under 2019 med avsikt att stötta lösningar som bidrog till att människor fick vara en del av det digitala samhället.

Från utanför till internet

Konverserande gränssnitt för alla

Innovationsstödet fördelades under 2018 med avsikt att stötta lösningar med fokus på konverserande gränssnitt för alla.

Konverserande gränssnitt för alla

Effektuppföljningar

För den intresserade finns följande effektuppföljningar av PTS innovationstävling och för de projekt som listas i projektbanken.

Översiktlig uppföljning av 18 innovationsprojekt. Arthur D. Little, 2023. (länk till PDF fil) 

Fördjupad uppföljning av 18 innovationsprojekt. Arthur D. Little, 2024. (länk till PDF fil)