Stöd för att följa tillgänglighetskraven

Reglering och lagkrav om tillgänglighet beskriver ofta att något ska göras. Här har vi samlat material som ger dig vägledning i hur du kan åstadkomma tillgänglighet och uppfylla de krav som gäller.

Vägledning för webbutveckling – webbriktlinjer.se

Verktyg för tillgänglighetsarbete – Fokus delaktighet

Så genomför Digg tillsyn

Så skapar du en tillgänglighets­redogörelse

Lär dig mer om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsned­sättning