Om digital inkludering

Här beskriver vi begreppet digital tillgänglighet och andra ord och begrepp som på olika sätt relaterar till digital tillgänglighet.

Om digital inkludering

Här beskriver vi begreppet digital tillgänglighet och andra ord och begrepp som på olika sätt relaterar till digital tillgänglighet.

Digital inkludering

En väsentlig förutsättning för digital inkludering är hur den digitala miljön utformas i relation till potentiella användarnas behov. Är aktörers digitala lösningar tillgängliga och användbara kan de användas av fler och även bidra till att fler blir motiverade till att använda dem. På så sätt kan individer även motiveras till att i högre utsträckning delta i samhällets digitalisering.

Den andra aspekten handlar om individers olika förutsättningar att kunna delta i digitaliseringen. Det handlar om att ges tillgång, vilket både förutsätter uppkoppling och utrustning, men också insatser för att höja tillit, motivation och kunskapsnivå.  Med ökad egenmakt ges förutsättningar för att alla på jämlika villkor ska kunna bli digitala och kunna dra nytta av de fördelar som digitaliseringen ger. För vissa krävs även stöd i form av hjälpmedel eller särskilda lösningar för att kunna använda och ta del av det digitala utbud som erbjuds. 

Tillsammans skapas digitala inkludering av en god utformning av det digitala landskapet och ökad egenmakt till följd av att individerna fått sina förutsättningar tillgodosedda. Om alla ska kunna vara digitalt inkluderade på jämlika villkor behöver god utformning och ökad egenmakt växelverka sinsemellan för en gynnsam digital samhällsutveckling.

Digital tillgänglighet

Här finns information om vad digital tillgänglighet innebär, att tillgång till det digitala utbudet är en mänsklig rättighet och att det finns standarder som ger vägledning i tillgänglighetsarbetet.

Digital tillgänglighet

Användbarhet

Här kan du läsa om varför god användbarhet är en förutsättning för ändamålsenliga och tilltalande digitala lösningar och hur ökad interaktion med användarna bidrar till ökad kundnytta.

Användbarhet

Individuella förutsättningar

Läs om vilka faktorer som bidrar till individens tillgång till det digitala samhället. Ta del av information om Digitalidag och hur Ditalhjälpen kan ge tips för en lättare vardag.

Individuella förutsättningar