Tillgänglighetsdirektivet

Den här delen av Digins webbplats är en introduktion till EU:s tillgänglighetsdirektiv.

Direktivet genomförs i Sverige genom lagen om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet och förordningen om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet. Regleringen träder i kraft den 28 juni 2025.

Här hittar du en 24 minuter lång film med tillhörande textmaterial som ger dig en introduktion till direktivet. Du hittar också ett antal separata filmer och informationstexter som är anpassade till olika branscher och roller som träffas av regleringen.

På de flesta sidorna finns ett filmavsnitt och en sammanfattning i textformat.

Börja gärna med första avsnittet: Vad är på gång?

Eller använd menyn för att komma direkt till önskat avsnitt.