Spela upp igen

Tillgänglighetskrav för stödtjänster

Stödtjänster är främst kundtjänst, men även till exempel utbildningar om de digitala tjänsterna och produkterna.

Stödtjänster måste kunna informera om produktens eller tjänstens tillgänglighet och hur den fungerar med hjälpmedel.

Och stödtjänsten ska kunna kontaktas via tillgängliga kommunikationssätt. Stödtjänstens digitala kanaler behöver förstås uppfylla tillgänglighetskraven för sådana kanaler, och det kan eventuellt även vara nödvändigt att personalen lär sig vad som gäller när de blir kontaktade via samtalsförmedlande tjänster (såsom teckenspråkstolk via bildtelefoni.net).

Nästa avsnitt: Branschspecifika krav