Spela upp igen

Tillgänglighetskrav på produkter

Förenklad beskrivning av krav på användargränssnitt som gäller alla produkter som omfattas:

Eventuell kommunikation kan ske med mer än ett sinne
Exempelvis anvisningar i ljud- och textform eller taktila tecken.
Alternativ till tal
Om gränssnittet använder tal så erbjuds även exempelvis alternativ i form av text eller bilder.
Eventuell kommunikation kan ske med mer än ett sinne
Exempelvis anvisningar i ljud- och textform eller taktila tecken.
Alternativ till färger
Exempelvis kan text eller taktila symboler användas utöver färger.
Alternativ till ljudsignaler
Komplettera viktiga ljudsignaler med exempelvis text, bild eller lampor.
Extra kontrast för viktiga visuella element
Det finns exempel på automater som erbjuder högkontrastläge.
Flexibelt ljud
Främst avses att användaren ska kunna kontrollera ljudvolym, men det kan även gälla hastighet i uppläsning eller att kunna reducera ljudstörningar.
Finmotorisk tillgänglighet
Reglage ska vara tillräckligt stora och användaren ska inte behöva göra flera samtidiga rörelser.
Motorisk tillgänglighet
Det ska inte krävas betydande räckvidd eller styrka för att exempelvis komma åt och trycka ner knappar.
Orsaka inte epileptiska anfall med flimmer
Undvik sådant snabbt blinkande som kan orsaka anfall.
Skydda användarens privatliv
Exponera inte användares lösenord eller annan känslig information för andra, utan erbjud lösningar som exempelvis möjlighet att ansluta hörlurar.
Alternativ till biometri
Erbjud fler sätt att identifiera sig än bara en sorts biometri (till exempel fingeravtrycksläsare), så ökar sannolikheten att alla kan identifiera sig.
Tillräckligt med tid
Vissa användare behöver betydligt mer tid än genomsnittet. Utforma lösningar som alla hinner använda.
Interoperabilitet med hjälpmedel
Det kan till exempel innebära att en punktdisplay behöver kunna anslutas.

Andra krav på produkter

Det finns även krav på dokumentation som sitter på produkten eller som distribueras separat, krav på stödtjänster och sektorspecifika krav. Vi introducerar dessa på separata sidor.

Nästa avsnitt: Tillgänglighetskrav på dokumentation