Spela upp igen

Tillgänglighetskrav för banktjänster

Först och främst ska de allmänna tillgänglighetskraven uppfyllas. De gäller för alla – alltså även för banktjänster.

Utöver dessa finns specifika krav på två områden, som beskrivs på den här sidan: Att ge information på ett begripligt språk enligt B2-nivå och att fyra funktioner ska uppfylla principer för tillgänglighet.

Ge information på ett begripligt språk enligt B2-nivån

Lagen kräver att just banktjänsternas information ska vara begriplig. Närmare bestämt krävs att informationen inte får vara mer komplex än det som enligt Europarådets gemensamma europeiska referensram för språk (CEFR) kallas för nivå B2 (övre medelnivå).

Vad innebär nivå B2?

Nivå B2 beskrivs så här i CEFR:

”Jag kan läsa artiklar och rapporter som behandlar aktuella problem och som uttrycker attityder och åsikter. Jag kan förstå samtida litterär prosa.”

Språkrådets rekommendationer för att arbeta med begripligt språk

Språkrådet erbjuder en samling redskap och råd för dig som vill ha hjälp med att skriva vårdat, enkelt och begripligt, och att anpassa din text efter läsaren. De här resurserna finns på webben och kallas Klarspråkshjälpen. Där kan du få stöd i hur man både planerar och skriver en text (och testar) utifrån läsarnas behov.

Språkrådet rekommenderar också den nya internationella ISO-standarden för klarspråk, SS-ISO 24495-1:2023. Den handlar främst om hur man bör arbeta med klarspråk och säger bland annat att man bör låta användare testa texter kontinuerligt. Standarden kostar pengar, men innehållsförteckningen och de inledande sidorna finns att läsa gratis.

Ett annat tips är listan med 19 råd från projektet Begriplig text.

Fyra funktioner ska uppfylla principer för tillgänglighet

Tillgänglighetsdirektivet lyfter fram fyra funktioner i banktjänster:

  • identifiering,
  • elektronisk signering,
  • säkerhet och
  • betalning.

Det måste finnas ett tillgängligt sätt att utföra de fyra funktionerna för alla användare så att de fyra principerna för tillgänglighet uppfylls för varje funktion.

 

Nästa avsnitt: Elektronisk kommunikation