Spela upp igen

Tillgänglighetskrav

Det centrala här är förstås att produkterna och tjänsterna måste göras tillgängliga. Nyutveckling bör ske enligt principen om universell utformning, alltså utgå från hela den stora variationen av mänskliga förmågor och egenskaper.

Vad detta innebär i praktiken varierar mellan olika typer av produkter och tjänster. Inom varje kategori presenterar filmen och de följande sidorna några konkreta exempel.

Nästa avsnitt: Krav på webbplatser och appar

Formella krav

EU-direktivets bilaga 1 räknar upp de formella kraven, men lämnar en hel del utrymme för olika tolkningar. Tanken är att standarder ska vara lättare att tillämpa och dessutom kunna förändras vid behov.

Aktuella standarder

Följande standarder finns redan idag. Men var medveten om att de ska uppdateras för att fullt ut motsvara de formella kraven och kompletteras med fler standarder (om bland annat supporttjänster och produktinformation). Ni behöver alltså följa utvecklingen!