Spela upp igen

Kraven kommer att utvecklas

EU-direktivet räknar upp alla tillgänglighetskrav, men beskriver inte i detalj hur de ska uppfyllas. Nya standarder med fler detaljer kan förväntas först efter att lagens krav ska vara uppfyllda. Men de stora penseldragen är kända sedan länge.

  • Mänskliga behov och egenskaper förändras, men bara långsamt!
  • Därför kommer nya krav likna nuvarande (men förhoppningsvis vara lite bättre).
  • Det finns redan idag standarder för tillgänglig utformning av produkter och tjänster. Den europeiska standarden EN301549 täcker in en stor del av kraven redan nu. Börja med att uppfylla relevanta delar av den standarden!
  • Alla insatser som görs idag kommer att vara till nytta för användarna även när kraven ändras!

Nästa avsnitt: Hur bråttom är det?