Spela upp igen

Hur bråttom är det?

Kraven ska vara uppfyllda 2025

Från och med den 28 juni 2025 ska vi ha en ny nivå av tillgänglighet för produkter och tjänster i hela EU!

Då ska nämligen tillgänglighetskraven som huvudregel vara uppfyllda.

Övergångsregler

Det finns dock vissa bestämmelser som gäller under en övergångsperiod:

  • Tjänsteleveranser som är avtalade före 28 juni 2025 får löpa i ytterligare fem år även om de inte uppfyller kraven (men nya sådana avtal får inte tecknas).
  • Även produkter (t.ex. bankdosor och routrar) som krävs för att leverera vissa tjänster kan fortsätta användas i ytterligare fem år.
  • Självserviceterminaler som redan är utplacerade kan få finnas kvar tills de är upp till 20 år gamla. Men i de allra flesta fall är det inga problem att uppdatera åtminstone deras mjukvara (så kallad POS – point of sale – software) så att de kan bli tillgängliga betydligt snabbare.

Det kan krävas ganska många olika typer av åtgärder, och vissa av dem tar tid, så det är viktigt att komma igång så snart som möjligt!

Nästa avsnitt: Vad behöver vi göra?