Spela upp igen

Administrativa krav

Krav för att ”släppas ut” på EU:s marknad

  • Rutiner för att uppfylla alla tillgänglighetskrav.
  • Granska och dokumentera hur kraven uppfylls (eller varför undantag krävs).
  • För produkter krävs en så kallad EU-försäkran. Det är ett formellt dokument som bland annat måste ange tillverkarens kontaktuppgifter, och eventuell importör. När alla formalia är uppfyllda ska produkten ha en CE-märkning.

Krav på produkter berör både tillverkare, importörer, distributörer och “bemyndigade företrädare”. Krav på tjänster gäller framförallt tjänsteleverantören, men när det gäller e-böcker kan det även beröra förlaget.

Krav efter lansering

  • Ni måste kunna lämna dokumentationen till myndigheterna, om de begär det, i minst fem år.
  • Ni ska också omedelbart åtgärda eller dra tillbaka produkten eller tjänsten om det finns tecken på att den inte längre klarar kraven, och meddela myndigheterna.
  • Och föra register över produkter som brister, och eventuella klagomål.

Nästa avsnitt: Kraven kommer utvecklas