Spela upp igen

Tjänsteleverantörers skyldigheter

Förutom tillgänglighetskraven ställer lagen en del administrativa krav. Några av kraven är särskilt relevanta för tjänsteleverantörer.

Vem är tjänsteleverantör?

Den som tillhandahåller eller erbjuder sig att tillhandahålla en tjänst som omfattas av direktivet är tjänsteleverantör.

Observera att dessa tjänster kan vara väldigt olika. Några exempel:

  • webbplatser och appar som till exempel en e-handel eller en internetbank
  • kommunikationstjänster såsom abonnemang på telefoni eller bredband
  • hårdvara som utgör en del av tjänst som omfattas av direktivet, till exempel router till bredbandsabonnemang.

Grundläggande krav

För att en tjänst som omfattas av direktivet ska få erbjudas inom EU måste tjänsteleverantören fortlöpande se till att den uppfyller alla relevanta tillgänglighetskrav.

Tjänsteleverantören ska också dokumentera hur tillgänglighetskraven uppfylls. Information om detta ska följa med tjänsten. Det kan komma formkrav för sådan information i framtida föreskrifter.

Det finns vissa övergångsbestämmelser, se sidan Hur bråttom är det?

När brister upptäcks

Om en tjänsteleverantör får kännedom om att tjänsten inte uppfyller kraven så måste den omedelbart ge detaljerade uppgifter om den bristande överensstämmelsen och vilka åtgärder som har gjorts, till tillsynsmyndigheter i alla EU-länder där tjänsten tillhandahålls. Den måste också se till att åtgärda bristerna.

Lagen kräver att tjänsteleverantören samarbetar med behöriga tillsynsmyndigheter. Till exempel genom att ge dem åtkomst till dokumentation, eller på annat sätt medverka till att tillgänglighetskraven uppfylls.

Mer detaljerade krav kommer

Observera att det förväntas komma föreskrifter som förtydligar kraven.

Nästa avsnitt: Kraven kommer utvecklas