Spela upp igen

Tillgänglighetskrav för e-handel

Först och främst ska de allmänna tillgänglighetskraven uppfyllas. De gäller för alla – alltså även för e-handeln.

Utöver dessa finns för e-handeln specifika krav på två områden som är att återge tillgänglighetsinformation om det som säljs och att fyra principer för tillgänglighet ska uppfyllas för fyra funktioner.

Observera även att e-handlare som säljer produkter som omfattas av lagen (framför allt konsumentelektronik för IT, kommunikation och media) berörs av krav på distributörer och importörer.

Återge tillgänglighetsinformation om det som säljs

Den som har en e-handel ska se till att den digitala butiken är tillgänglig men också återge information om tillgänglighet för det som säljs, när det finns sådan information. Några exempel på sådan information:

  • En kund som vill köpa en smartphone kanske behöver veta vilket stöd den har för att ansluta hörapparat.
  • En kund som planerar köpa en paketresa kan behöva veta hur tillgängligt hotellrummet är med rullstol.
  • En kund som vill se en spelfilm kan behöva veta om den har undertexter.

Eftersom det finns mängder av olika produkter och tjänster är det svårt att räkna upp all tänkbar information som kan vara nödvändig. Regleringen innehåller inte heller någon sådan uppräkning, utan kräver att om leverantören tillhandahåller tillgänglighetsinformation om det som säljs så måste e-handeln förmedla denna information.

Fyra funktioner ska uppfylla fyra principer för tillgänglighet

Tillgänglighetsdirektivet lyfter fram fyra funktioner i e-handelstjänster där tillgänglighetskrav ska beaktas.

Detta gäller:

  • identifieringsmetoder,
  • elektroniska signaturer,
  • säkerhetsfunktioner,
  • betalningsfunktioner.

Kravet är att funktionerna ska vara uppfattningsbara, hanterbara, begripliga och robusta. Vad det innebär kan du läsa på sidan om de fyra principerna.

Det måste finnas ett tillgängligt sätt att utföra alla de fyra funktionerna, även om de i vissa fall tillhandahålls separat och inte ligger på e-handelsplatsen (som ju omfattas av de allmänna kraven på att webbplatser och appar ska uppfylla de fyra principerna).

Nästa avsnitt: Banktjänster