Spela upp igen

Vilka är kraven?

Eftersom människor har många olika förmågor och kan ha många olika funktionsnedsättningar så tar den här regleringen upp MÅNGA saker.

Varje enskild del är egentligen inte så komplicerad, men det är mycket att tänka på.

För att skapa lite överblick har vi valt att dela in avsnittet om krav i några olika delar.

Nästa avsnitt: Tillgänglighetskrav