Konverserande gränssnitt för alla

Lösningar som erhållit innovationsstöd på temat talteknologi och konverserande gränssnitt.

Ökad tillgänglighet för studenter med funktionsnedsättning genom taligenkänning 


Kungliga tekniska högskolan och Stockholms universitet

Projektbeskrivning: Utveckla ett system som ersätter eller kompletterar skrivtolkning i undervisning, där simultantolkar återger texten utan den belastning skrivtolkar upplever. Syftet med projektet var att utveckla tekniken och göra den fritt tillgänglig för att brukas på två sätt:

  • Av Stockholms universitet i dess verksamhet,
  • av tredje part som laddar ned klienterna från Språkbanken Tal.

Lingsoft Delta – en lösning för tillgängliga webbsändningar

Lingsoft

Med hjälp av språkteknik som taligenkänning har Lingsoft utvecklat en plattform för tillgängliga webbsändningar. Lösningen bidrar till att videomaterial görs tillgänglig med textning.

Dialog-baserad virtuell reception och växeltelefonist för besökare till företag och flerbostadshus

Netmore

Netmore har utvecklat en prototyp som möjliggör för företag och flerbostadshus att erbjuda en virtuell telefonist-, portvakts- och receptionisttjänst.

Tangar – Inomhusnavigering i dagligvaruhandel med ett konverserande gränssnitt

Tangar technologies

Tangar utvecklar ett unikt inomhusnavigeringssystem som med hjälp av mobilens kamera gör det möjligt att hitta och söka i stora lokaler, ex fysiska butiker.

T-TALK Next Generation

Transistor Sweden

En lösning för att uppfatta, förstå och minnas talad kommunikation med fler sinnen när hörsel, ljudmiljö, kognition och språk utgör en begränsning. Lösningen ska göra det möjligt för individer med grav hörselnedsättning och döva att klara sig mer självständigt.

Talande chatbot för tillgängliggörande av bankärenden

Voxo

Voxo har utvecklat VICE (Voxo Intelligent Conversation Engine) en talande chatbot som ska bistå bank och försäkringskunder att utföra sina ärenden dygnet runt.

Talresursinsamlaren – För ett tillgängligare Wikipedia genom Wikispeech

Wikimedia Sverige

Genom Wikispeech samlas fritt licensierade svenska talresurser in för talbaserade tillgänglighetslösningar.

Funkbot

Kungliga tekniska högskolan

Projektet syftar till att skapa en mobiltelefon-app som hjälper användare med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) att navigera i en stad. Personer med NPF har stora utmaningar när det kommer till att orientera sig och utföra ärenden i komplexa stadsmiljöer, beroende på en bristande förmåga att processa information och sortera intryck.

Projektet har genomförts av KTH i samarbete med företaget Liquid Media och Riksförbundet Attention, som är landets största intresseorganisation för personer med NPF och deras anhöriga.