Från utanför till internet

Stöd till lösningar som bidrar till att människor får vara en del av det digitala samhället.

Kompetenscentrum: IF och deltagande i det digitala samhället – Digijag center

Begripsam AB

Syftet med projektet och förstudien är att bygga upp ett kompetenscentrum kring digitalisering och intellektuell funktionsnedsättning. Centret som ska vara verksamt både via aktiviteter online och genom traditionell utbildningsverksamhet, uppsökande verksamhet och genom att samla ledande personer inom området.

Övningar för ökad färdighet med digitala betaltjänster

Funka nu

Funka har tillsammans med Region Skåne utvecklat Funkabutiken.se, en övningsplattform där användare kan öva på att handla digitalt genom att spela ett enkelt spel. Webbplatsen vänder sig i första hand till personer med kognitiva nedsättningar, äldre och andra användare som är osäkra eller inte använder digitala betaltjänster.

Utveckling av beslutsstöd för användare i riskfyllda situationer online

Högskolan i Skövde

Syftet med projektet har varit att utveckla en webbläsarplugin som märker när en användare hamnar i riskfyllda situationer på internet och då ge användaren träning som är relevant för den aktuella situationen. Utvecklingen av programvaran baseras på mångårig forskning om metoder för att träna och agera säkert på internet.

Målet har varit att programvaran ska vara enkel att använda för bland annat personer med någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Programvaran ”WebSec Assistant” finns anpassad för webbläsarna Chrome och Firefox.

Ökad digital kompetens hos svenska småföretag och egenföretagare

Lexicon

Lexicon har utvecklat en digital utbildningsplattform för småföretagare som guidar och utbildar för en digitaliserad arbetsvardag. Plattformen ska genom kompetensutveckling och konkreta guider öka användarnas motivation till att dels använda digitala tjänster, dels inspirera, underlätta och bidra till direkt affärsnytta.

Internet för alla

Lingio

Lingio har utvecklat sin befintliga digitala lärplattform så att användare med någon form av funktionsvariation eller nyanlända som ännu inte lärt sig svenska, kan ta del av kurserna. Användargränssnittet har förenklats, språk- och tillgänglighetsstöd har utvecklats, för att det ska vara enkelt, underhållande och motiverande att ta del kurserna som handlar om att lära sig att använda olika digitala tjänster.

Digitala reporterskolan – MIK för barn i utsatta områden

Läs och lär McShane Education

En digital lärportal där olika aktörer kan nå barn i utsatta områden och arbeta med MIK, läs- och språkutveckling, digital kompetens, samt stimulera till delaktighet.

Min ekonom

Tietoevry (f.d. Tieto Sweden)

Personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning ska få ett tillgängligt stöd att klara sin vardagsekonomi och därmed bättre förutsättningar att leva ett självständigt liv. Lösningen ska tas fram i samråd med målgruppen. Appen testas, utvärderas och justeras genom bestämda användartester.

E-legitimation med delad kontroll

Freja eID (f.d. Verisec)

En e-legitimation med delad kontroll möjliggör för de som själva inte kan ta fullt ansvar för sin digitala identitet att bli delaktiga i det digitala samhället. Lösningen Delad kontroll är en tilläggsfunktion till Freja eID:s huvudsakliga e-legitimation som nått stor spridning i Sverige.