Digins symbol

Tillgänglighetsdirektivet blir lag – är du redo?

Digin.nu arrangerar en serie digitala träffar som tar upp aktuella ämnen kopplat till digital inkludering och tillgänglighet.

Den 16 mars 2022 ägnades webbinariet åt Tillgänglighetsdirektivet. Om du missade det kan du ta del av det här: Tillgänglighetsdirektivet blir lag – är du redo? (Youtube)

Tillgänglighetsdirektivet blir svensk lag 2022 och ska tillämpas 2025. Det påverkar många branscher, framför allt inom privat sektor och till viss del offentlig sektor. Vi kommer att behöva lära av varandra och hjälpas åt för att hitta bra lösningar på hur vi anpassar verksamheten efter lagkraven på ett effektivt och hållbart sätt.

Föreläsare Andreas Richter (PTS) berättade om vad tillgänglighetsdirektivet är och gav en övergripande bild.  Jolanda Girzl (Svensk Handel) är näringspolitisk expert. Hon beskrev  hur Tillgänglighetsdirektivet påverkar hennes medlemmar, i synnerhet när det gäller e-handel och digital kommunikation. Emelie Gustavsson och Zac Fors (Swedbank) som båda arbetar med tillgänglighet på Swedbank gav konkreta råd och tips på hur man kan arbeta med digital tillgänglighet för att inkludera fler.

Har du frågor om Diginsikter, mejla info@digin.nu.

 

Dela insikter

Vi tror på att vi alla kan bli klokare och hitta lösningar tillsammans om vi har en dialog och delar med oss av våra erfarenheter och insikter. Vi vill gärna höra om fler utmaningar och lösningar som ni har. Mejla oss frågor, förslag och funderingar så tar vi med oss det i arbetet med att främja digital inkludering och delaktighet.

Mejl: info@digin.nu