Fotografi på Pär Lannerö
Foto: CC-BY Goto10

EU:s nya resurscenter för tillgänglighet – AccessibleEU

Digin intervjuar Pär Lannerö som är nationell expert för Sverige i EU-kommissionens nya resurscenter för tillgänglighet, AccessibleEU

Berätta, vem är du och vilken är din bakgrund?

Jag har jobbat med webben sedan mitten av nittiotalet och haft huvudfokus på digital tillgänglighet i drygt tio år. Det har  handlat om allt från standardisering till utbildningar, granskningar och rådgivning.

Resurscentret för tillgänglighet är ju en relativt ny satsning från EU-kommissionen, kan du ge lite historik till detta initiativ och vad som är tanken bakom?

Tanken är att främja tillgänglighet i hela EU, inte minst genom att underlätta för alla som berörs av EU-lagstiftning om tillgänglighet. Detta sker på flera olika sätt, till exempel att

 • ordna evenemang som sprider kunskap och erfarenheter
 • samla kunskap från alla medlemsländerna, till exempel om lagstiftning, forskning, framgångsrika metoder och projekt
 • sammanställa och sprida sådan kunskap, till exempel genom AccessibleEUs webbplats (se länk i Läs mer om) och genom utskick
 • främja nätverkande för tillgänglighet.

Du har inom AccessibleEU rollen som nationell expert för Sverige, vad innebär denna roll och hur kan den komma till nytta för exempelvis olika aktörer?

Främst handlar det om att arrangera konferenser och nätverksträffar i Sverige, som jag tror kan göra mycket nytta genom att sprida kunskap och medvetenhet till fler om tillgänglighet. Jag hjälper även AccessibleEU att sprida information och samla in information från Sverige.

Det har arrangerats tre konferenser under året. Kan du berätta lite kort om dessa och vilka de riktade sig till?

Absolut! Den första konferensen anordnades i oktober och handlade om hur e-handeln kan jobba för att bli mer tillgänglig och klara kraven när tillgänglighetsdirektivet börjar gälla 2025. Konferensen bestod av tiotalet korta presentationer som gav lika många olika perspektiv på ämnet – till exempel funktionsrättsrörelsen, konsumentorganisationer och e-handlare. Den finns inspelad och alla presentationer går att ta del av i efterhand. Konferensen arrangerades i samarbete med Svensk Handel hos Internetstiftelsen (Goto10) i Stockholm.

Presentationer från konferensen E-handel för alla (Youtube) 

Den andra konferensen anordnades 16 november med ett snarlikt upplägg, men vände sig istället till alla inom buss-, tåg-, flyg-, och färjetrafik som berörs av tillgänglighetsdirektivet. Många olika organisationer medverkade. Bland annat Post- och telestyrelsen, som också sponsrade med lokal.

Presentationer från konferensen Tillgängliga biljetter och trafikinformation (YouTube)

Det tredje evenemanget var en nätverksträff i Malmö. Träffen vände sig till alla som är intresserade av digital tillgänglighet i den sydligaste delen av Sverige. Tillfället var ett sätt att lära känna andra intresserade och lära lite nytt om tillgänglighet. Medverkade gjorde bland annat en forskare från Lunds tekniska högskola och en gränssnittsdesigner från IKEA. Träffen var ett samarbete med nätverket T12T och skedde hos Internetstiftelsen (Goto10) i Malmö. Även denna träff kommer gå att ta del av via Youtube inom kort.

Sker det liknande insatser på andra håll i Europa?

Ja, varje år arrangeras evenemang i alla EU-länder. Totalt blir det 88 evenemang per år.

Är det något du skulle vilja puffa för lite extra?

Det skulle iså fall vara sammanställningen av olika tillgänglighetsregleringar på AccesibleEU:s webbplats.

Slutligen, hur ser du själv på de nya lagkraven och möjligheten för aktörer att efterleva dessa?

EU gör en bra insats genom sina direktiv som helt klart påverkar utvecklingen i rätt riktning. De enskilda kraven är inte så konstiga eller svåra att leva upp till, men tillgänglighet är ett ganska spretigt område, så det tar tid som organisation att fördela ansvar och genomföra de åtgärder som behövs. Därför är det viktigt att sprida information och komma igång så snart som möjligt. Och kom ihåg att även de som inte berörs av lagkrav har mycket att vinna på ökad tillgänglighet.

   Dela insikter

   Vi tror på att vi alla kan bli klokare och hitta lösningar tillsammans om vi har en dialog och delar med oss av våra erfarenheter och insikter. Vi vill gärna höra om fler utmaningar och lösningar som ni har. Mejla oss frågor, förslag och funderingar så tar vi med oss det i arbetet med att främja digital inkludering och delaktighet.

   Mejl: info@digin.nu