Foto på Shaun Brent sittande i en blå soffa.
Shaun Bent, Spotify

Ett Spotify för alla

Att förse hela världen med musik och podcasts, och samtidigt se till att så många som möjligt oavsett förutsättningar kan ta del av den, är inte en lätt uppgift. Men enligt Shaun Bent på Spotify behöver det inte alltid vara så svårt. Tvärtom, ibland är det de enklaste förändringarna som gör störst skillnad.

Beskriv hur Spotify arbetar med digital tillgänglighet?

På Spotify jobbar olika team med olika produkter vilket medför både självständighet och frihet. På så sätt kan vi röra oss framåt och förnya oss snabbt, men det kan också innebära utmaningar när det kommer till att lösa flerbottnade problem, till exempel de som rör tillgänglighet; hur skapar vi en standard för tillgänglighet i en så pass decentraliserad och spridd organisation? Och hur ser vi till att vi beaktar ett tillgänglighetsperspektiv inom varje steg i processen när vi tar fram produkter? Detta kräver förändringar inom företagskulturen, vilket inte alltid är lätt i stora organisationer. Men vi på Spotify har lyckats förut, där vi har gått igenom andra förändringsarbeten med framgångsrika resultat.

Tillgänglighet är viktigt för oss på Spotify. Bland annat arrangerar vi evenemang, hackathons och workshops med fokus på tillgänglighet.

Hur skulle du beskriva din roll?

Jag har två roller som rör tillgänglighet. Min inofficiella roll är att jag är en intern förespråkare av tillgänglighet. Jag var med och tog fram vår interna panel som består av medarbetare som både är kunniga och brinner för tillgänglighetsfrågor. Tillsammans driver vi kulturell förändring och ökar medvetenheten i organisationen. Min officiella roll är att jag leder det tekniska arbetet för vårt designsystem. Där har tillgänglighetsarbetet en naturlig plats, och vi tittar på hur vi kan hjälpa till att skala upp tillgängligheten på Spotify genom riktlinjer och dokumentation.

Varför är det viktigt för Spotify att arbeta med digital tillgänglighet?

Vårt uppdrag är att låsa upp potentialen för mänsklig kreativitet – genom att ge en miljon kreativa skapare möjlighet att leva av sin konst och miljarder fans möjlighet att njuta av och inspireras av den. Enligt världshälsoorganisationen har en av sju människor någon form av funktionsnedsättning. Och när du kombinerar dessa två saker är det en självklarhet för mig att säkerställa att användare med varierande behov ska kunna använda våra produkter. Att vi på Spotify lägger fokus på digital tillgänglighet är inte bara etiskt rätt, utan också ett naturligt steg för att vi ska nå våra mål.

Har du ett exempel på när digital tillgänglighet var en viktig del när du designade eller förbättrade en produkt?

Jag har ett bra exempel på hur vi lyckades lösa ett problem genom en liten förändring som gav stor effekt. Problemet var att färgblinda personer inte kunde se om shuffle-läget var aktiverat eller inte, och de var därför tvungna att vänta på att låten skulle bli klar, för att se vad som skulle hända sen. Folk skrev om detta online och det fanns till exempel flera inlägg på Reddit om ämnet. Lösningen visade sig vara väldigt enkel; allt vi gjorde var att lägga till en liten prick under ikonen när shuffle-läget var aktiverat, och på så sätt var vi inte längre beroende av en specifik färg för att människor skulle kunna utnyttja funktionen.

Responsen från våra användare var enorm! Vi såg så många tweets som beskrev hur pass stor skillnad förändringen hade medfört. Jag var själv imponerad över resultatet av en sådan liten, enkel förändring. Jag tror att det är ett typexempel på hur tillgänglighetsarbete ofta fungerar. Det finns en uppfattning att det är krångligt och svårt. Men jag tror inte det stämmer, för det finns så många och enkla lösningar som företag kan göra.

Vad tror du att den offentliga sektorn kan lära av dig som kommer från ett privat företag när det gäller digital tillgänglighet, och vice versa?

Personer som jobbar inom offentlig sektor har ofta tillgång till den bästa informationen och till de bästa metoderna. Innan jag började på Spotify jobbade jag på BBC i Manchester, och för de är inte tillgänglighet något valfritt, utan ett krav. BBC måste göra sina produkter tillgängliga för alla. Den inställningen – att tillgänglighet inte är något valfritt utan ett krav – är något som den privata sektorn definitivt kan lära sig mycket av.

Vilka är dina tre bästa råd till en organisation som vill förbättra sin digitala tillgänglighet?

Försök få andra att prioritera tillgänglighet

Ju högre upp i din organisation, desto bättre. Men om du bara skulle lyckas övertyga ditt närmaste team om att tillgänglighet är viktigt, så är det bättre än ingenting alls. Ett bra sätt att få understöd är genom att bygga empati. Få dina kollegor att prova att använda din produkt med till exempel en ögonbindel och skärmläsare, eller med särskilda handskar för att simulera en motorisk nedsättning. Detta kommer ge människor möjligheten att uppleva din produkt på ett helt annat sätt än vad de är vana vid. Poängen här är att fokusera på att bygga empati, inte sympati. Du vill inte att folk ska tycka synd om användarna.

Att bygga empati och visa olika sätt som användare kan interagera med våra produkter har varit en av de mest betydelsefulla sakerna vi gjort för att skapa förståelse hos mina kollegor. Om ett team arbetar med en produkt, dag in och dag ut, bygger det stolthet, och leder till att de vill att alla ska använda den. Genom att visa olika sätt som användare kan interagera med sin produkt eller funktion, har vi upptäckt att teamet vill göra den ännu bättre.

Inkludera tillgänglighet i processen

Tillgänglighet kan aldrig vara något som adderas, eller något som man lägger till i slutet av en process. När du utvecklar en ny produkt börjar du med att ta fram många fantastiska idéer och funktioner, som under processens gång reduceras och bryts ner i mindre bitar. Har du inställningen att tillgänglighet är något du fixar mot slutet, kommer det vara en av de första delarna som ryker.

Vi borde och kan göra våra upplevelser tillgängliga för alla. Så fort vi börjar fundera på att bryta ner våra upplevelser och att dela upp dem, drar vi även ner på kvalitén på helhetsupplevelsen. Jag bygger webbplatser och verkligheten är att om du skapar olika upplevelser för olika användare kommer några lämnas utanför. Det hållbara och mest inkluderande sättet är att skapa en gemensam upplevelse som alla kan dela. Det kräver arbete, men det är egentligen det enda alternativet för mig.

Bygg ett nätverk och en gemenskap i din organisation

Vår modell för att forma ett internt nätverk har visat sig vara väldigt lyckad, och vi skapar förespråkare för tillgänglighet inom varje avdelning. Människor som sedan kan föra frågor eller idéer vidare till nätverket. Varje process som kan hjälpa dig att skapa ett nätverk med hängivna och kunniga människor driver arbetet framåt och skapar mer tillgänglighet.

Dela insikter

Vi tror på att vi alla kan bli klokare och hitta lösningar tillsammans om vi har en dialog och delar med oss av våra erfarenheter och insikter. Vi vill gärna höra om fler utmaningar och lösningar som ni har. Mejla oss frågor, förslag och funderingar så tar vi med oss det i arbetet med att främja digital inkludering och delaktighet.

Mejl: info@digin.nu