Reklamskylt med texten
Foto: Åsa Kåryd

Digital senior- ett projekt mellan Länsstyrelsen Stockholm och Telia

Digin intervjuar Åsa Kåryd från Telia och Tereze Säll Patwary från Länsstyrelsen Stockholm om projektet Digital Senior som  PTS hjälpt till att finansiera. Projektet har hjälpt 13 000 seniorer att öka sina digitala färdigheter.

 

På vilket sätt har ni arbetat med digital inkludering i projektet?

Seniorer är en av de grupper i samhället som har svårt att hantera digitaliseringen. Utvecklingen av teknik går i rasande tempo och det är svårt att hålla sig uppdaterad. När individer upplever att de inte förstår är det lätt att skämmas och undvika det som känns svårt. Projektet Digital Senior är tänkt att motverka detta.

Genom eventform ges inspiration och hjälp varvat med gemenskap och skratt. 100 seniorer bjuds in till varje träff. Då högstadieelever är lärare blir det en träff med möten över generationsgränser. Detta samman med säkerhetsexperter, banker och andra samhällsfunktioner på plats har gett utbildningsevent med extra allt!

Totalt har detta koncept inspirerat nära 13 000 seniorer spritt över hela Sverige. Samarbetet Telia och Länsstyrelsen Stockholm har pågått sedan 2019 och inom det har 47 utbildningstillfällen genomförts i 6 olika kommuner.

Vilka insikter har ni fått av att arbeta  nära användarna?

Telias metodik och resurser läggs samman med Länsstyrelsens riktning och de kommunala behoven och en mötesplats skapas som utgår från individen och deras frågor. Istället för att anta vad som vill läras så tar vi oss tid att lyssna in behoven. Då befästs kunskapen på riktigt!

Vad vill ni rekommendera andra att göra för att öka takten i sitt arbete med digital inkludering?

Våga nå fler, tänk större, och tänk kontinuitet. Om vi lägger samman alla insatser som sker i en kommun så blir detta event en del av en kedja. Det är viktigt att innan en insats görs först klargöra vad som gjorts innan, utgå från målgruppen och planera in vad som ska ske efter. Detta arbete sker i alla kommuner vi har samverkat med. Då undviker man tillfälliga insatser som inte leder till någon bestående förändring.

Vilka fördelar ser Telia med att samarbeta med Länsstyrelsen Stockholm ?

Det handlar om att hjälpa varandra och göra det som vi är bäst på. En kommunal verksamhet har ansvar för många olika typer av komplexa processer, verksamheter och service. En statlig myndighet som Länsstyrelsen har ett övergripande ansvar att överblicka och följa upp behov, sedan samordna och stödja kommunala aktörer.

Telia tar sin del i ansvaret att koppla samman och koppla upp Sverige med robusta nät och modern teknik. Lägger vi ihop våra förmågor så får vi helheten, det är den grunden vi utgår ifrån i vårt gemensamma arbete.

Vilka fördelar ser Länsstyrelsen Stockholm med att samarbeta med en kommersiell aktör?

Telia, Länsstyrelsen och kommunen vill samtliga hjälpa målgruppen att bli mer digitala och använda alla de tjänster som uppkopplingen möjliggör. Samarbete mellan privat- och offentlig verksamhet är ett bra sätt att nå våra målsättningar, båda sidor tar ansvar och levererar det som är dess styrka. Ett partnerskap kan ske inom många olika områden, både i det lilla och individnära så som i det stora och strukturella.

Det är viktigt att som aktör inom offentlig verksamhet förstå behovet hos kommuninvånarna och våga både agera och be om hjälp. I detta fall är hjälpen en samverkan med näringslivet genom att vi upphandlat Telia som utförare. Vi har tillsammans skapat digital inkludering genom kunskaps- och motivationshöjande insatser på ett sätt som gjort skillnad på riktigt.

Vilken är er viktigaste lärdom från projektet?

Digital inkludering är ett område som kräver samverkan mellan en mängd olika aktörer för att lyckas!

 

Dela insikter

Vi tror på att vi alla kan bli klokare och hitta lösningar tillsammans om vi har en dialog och delar med oss av våra erfarenheter och insikter. Vi vill gärna höra om fler utmaningar och lösningar som ni har. Mejla oss frågor, förslag och funderingar så tar vi med oss det i arbetet med att främja digital inkludering och delaktighet.

Mejl: info@digin.nu