Spela upp igen

Vad är på gång?

Tillgänglighetsdirektivet håller på att införas i Sverige. Lagen är beslutad och kommer att träda ikraft 2025.

Det här är goda nyheter! Mer tillgänglighet leder till ökad delaktighet, och förbättrar livet för många människor.

Det är hög tid att sätta sig in i de krav som ställs och vad som behöver göras för att uppfylla de nya kraven.

Nästa avsnitt: Varför är det här viktigt?