Spela upp igen

Administrativa krav

Den här sidan innehåller en kortfattad summering av administrativa krav. Men de beror delvis på organisationens roll, så lite mer detaljerad information finns på undersidor om administrativa krav för tillverkare, för importörer och distributörer, respektive för tjänsteleverantörer.

Krav för att släppas ut på EU:s marknad

  • Rutiner för att uppfylla alla tillgänglighetskrav.
  • Granska och dokumentera hur kraven uppfylls (eller varför undantag krävs).
  • För produkter krävs en så kallad EU-försäkran. Det är ett formellt dokument som bland annat måste ange tillverkarens kontaktuppgifter, och eventuell importör. När alla formalia är uppfyllda ska produkten ha en CE-märkning.

Krav på produkter berör både tillverkare (och dennes eventuella representant), importörer och distributörer. Krav på tjänster gäller framförallt tjänsteleverantören, men när det gäller e-böcker kan det även beröra förlaget.

Krav efter lansering

  • Ni måste kunna lämna dokumentationen till myndigheterna, om de begär det, i minst fem år.
  • Ni ska också omedelbart åtgärda eller dra tillbaka produkten eller tjänsten om det finns tecken på att den inte längre klarar kraven, och meddela myndigheterna.
  • Och föra register över produkter som brister, och eventuella klagomål.

Nästa avsnitt: Tillverkares skyldigheter