Spela upp igen

Varför är det här viktigt?

Tyvärr är det fortfarande vanligt med bristande tillgänglighet i digitala tjänster och produkter. Detta leder till många besvär och hinder, inte minst för personer med funktionsnedsättning. Här är några konkreta exempel:

  • Det är vanligt med problem att förstora text på skärmen. Det drabbar personer med nedsatt syn.
  • Digitala gränssnitt som inte går att hantera med tangentbord drabbar personer som inte kan använda mus eller pekskärm.
  • Onödigt komplicerad eller otydlig information drabbar många. Särskilt personer med begränsad kognitiv förmåga.
  • Nödvändig information om tillgänglighet saknas ibland. Då kan vissa inte veta hur produkten eller tjänsten används eller ens om den är möjlig för dem att använda.
  • Automater som bara har pekskärm för exempelvis inmatning av pin-kod drabbar den som inte kan se skärmen.

Vissa säger att 20% av befolkningen har en funktionsnedsättning. Det går att räkna på olika sätt, men helt klart är att fler än de ca 1% av befolkningen som har en rullstol gynnas av tillgänglighet. Om vi räknar in situationer som kräver tillgänglighet så är siffran 100%.

EU vill alltså undanröja hinder för människor – och även hinder mellan medlemsländer. Det ska helst vara samma regler överallt. För då blir det lättare att utveckla tillgängliga tjänster och produkter!

Därför ökar regleringen inom tillgänglighet i EU. Sedan tidigare har vi webbtillgänglighetsdirektivet, som i Sverige blev DOS-lagen, och nu alltså tillgänglighetsdirektivet som berör många produkter och tjänster.

Nästa avsnitt: Vilka berörs?