Spela upp igen

Vad händer om vi inte hinner?

Om ni inte uppfyller de nya kraven så drabbas först och främst människor med funktionsnedsättning.

Och eftersom det här handlar om lagstiftning finns det förstås juridiska konsekvenser.

Sanktioner

För det första får man inte tillhandahålla produkter på marknaden om de inte uppfyller kraven.

Det kan även utgå sanktionsavgifter. I Sverige handlar det om belopp mellan tio tusen kronor och tio miljoner kronor. I andra EU-länder förekommer andra belopp.

Om det finns många brister kan det bli flera sanktionsavgifter.

Nästa avsnitt: Var finns mer information?