Spela upp igen

Tillgänglighetskrav

Det centrala är förstås att produkterna och tjänsterna måste göras tillgängliga. Nyutveckling bör ske enligt principen om universell utformning, det vill säga att redan från början räkna in alla oavsett behov, egenskaper och funktionsförmåga i design och utveckling av produkter och tjänster.

EU-direktivets bilaga 1 räknar upp alla tillgänglighetskrav för produkter och tjänster. 

Vad detta innebär i praktiken varierar mellan olika typer av produkter och tjänster. Inom varje kategori presenterar filmen och de följande sidorna några konkreta exempel.

Nästa avsnitt: Krav på webbplatser och appar

Standarder

Standarder för tillgänglighet finns redan idag men ska uppdateras för att fullt ut motsvara tillgänglighetsdirektivets krav och kompletteras med fler standarder (om bland annat stödtjänster och icke-digital information). Det är därför viktigt att följa utvecklingen.