Spela upp igen

Kraven kommer att utvecklas

EU-direktivet räknar upp alla tillgänglighetskrav, men beskriver inte i detalj hur de ska uppfyllas. Nya och uppdaterade standarder med fler detaljer kan förväntas först efter att lagens krav ska vara uppfyllda.

Enligt EU-beslut ska det senast den 15 september 2025 finnas uppdaterade versioner av relevanta standarder (se sidan om tillgänglighetskrav). Dessutom kommer tre nya kompletterande standarder:

  • standard för krav på tillgänglighet för icke-digital information,
  • standard för stödtjänster relaterade till produkter och tjänster,
  • standard för krav på tillgänglighet till nödkommunikation.

Direktivets bilaga 1 gäller

Till dess att det finns harmoniserade standarder är det formellt sett direktivets bilaga 1 som gäller.

Det finns redan idag standarder för tillgänglig utformning av produkter och tjänster. Den europeiska standarden EN301549 täcker till exempel in en stor del av kraven redan nu.

Dagens version räcker inte fullt ut för att uppfylla direktivets krav, men alla insatser som görs utifrån befintlig standard kommer att vara till nytta för användarna även när kraven utvecklas.

Nästa avsnitt: Hur bråttom är det?