Spela upp igen

Krav för webbplatser och appar

De som har jobbat med DOS-lagen – alltså lagen om tillgänglighet till digital offentlig service – kommer att känna igen sig, för det är samma fyra grundprinciper nu.

Gränssnitt och innehåll ska vara:

  • Möjligt att uppfatta
  • Hanterbart
  • Begripligt och
  • Robust

I praktiken innebär det att följa relevanta standarder. Inte minst EN 301 549 (och därmed även WCAG). Läs mer på sidan om de fyra principerna för tillgänglighet.

 

Nästa avsnitt: Krav för produkter