Tavelramar i olika färger för att symbolisera olikheter.

Workshopspelet Diginsikter

Här kan du ladda ner ett färdigt upplägg för en workshop om digital inkludering och tillgänglighet.

Workshopspelet Diginsikter är öppet för alla att använda och är en programmerad powerpoint-presentation med förskrivna frågor som kan ligga till grund för diskussion och grupparbete.

Upplägget är flexibelt och kan anpassas utifrån hur lång workshop man vill ha. Det går även att anpassa utifrån hur många som deltar i workshopen. Totalt finns det nio frågor och det går till exempel att göra så att olika deltagare svarar på olika frågor. Men det går även att lägga upp det så att varje deltagare svarar på varje fråga. Dessutom går det ju att korta eller förlänga hur lång tid varje svar får ta.

Lycka till!

Ladda ner Workshopspelet Diginsikter med frågor på olika teman

Powerpoint: Hur anpassa verksamheten effektivt och hållbart för att leverera tillgänglighet?

Powerpoint: Förstå och involvera användarna för resultat som möter verkliga behov

Powerpoint: Hur utforma digitala tjänster för att öka digital inkludering?

Powerpoint: Praktisk tillämpning av tillgänglighetskraven som slår igenom till fullo 23 september 2020

Powerpoint: Hur arbeta tillgängligt när teknik och digitalisering utvecklas fortare än lagen?

Dela insikter

Vi tror på att vi alla kan bli klokare och hitta lösningar tillsammans om vi har en dialog och delar med oss av våra erfarenheter och insikter. Vi vill gärna höra om fler utmaningar och lösningar som ni i offentlig sektor har. Mejla oss frågor, förslag och funderingar så tar vi med oss det i arbetet med att främja digital inkludering och delaktighet.

Mejl: info@digin.nu