Aktuellt

ARTIKEL

Intervju med Terese Raymond om kartläggningen Digitala samhällshinder

Region Västernorrland har tillsammans med Mittuniversitetet och Digidel undersökt hur länet arbetar med frågor som rör digitalt utanförskap. Läs intervjun med Terese Raymond från Digidelnätverket där hon berättar om kartläggningen.

WEBBSIDA

Göteborgs stad tar fram virtuell teknik för att öka valdeltagandet

Göteborg Stads förvaltning för demokrati och medborgarservice har tagit beslut om att ta fram en virtuell vallokal. Med hjälp av den virtuella miljön och att information ges på teckenspråk och flera andra språk ska personer som är osäkra på hur det går till att rösta kunna lära sig i sin egen takt. Uppdraget att utforma den virtuella vallokalen har gått till staden teknikmentorer, en grupp personer med olika funktionsnedsättningar som jobbar med välfärdsteknologi inom stadens dagliga verksamhet. Premiärvisningen av den virtuella vallokalen kommer ske den 4 juli!

WEBBSIDA

Inför valet 2022 – samlade länkar om tillgänglig information (mfd.se)

Inför varje val är det viktigt att medborgarna kan informera sig om hur, var och när de kan rösta. Myndigheten för delaktighet (MFD) har samlat länkar till information om politik och valet i olika alternativa format.

WEBBSIDA

Förlängda öppettider för Teletal inför valet 2022

Tjänsten Teletal kommer inför valet 2022 att ha utökade öppettider. Utökade öppettider gäller under helgen före riksdagsvalet den 3-4 september och valhelgen den 10-11 september. Teletal är en telefontjänst för alla som behöver stöd under telefonsamtal. En tolk är med under hela samtalet.

WEBBSIDA

Ny lag om elektronisk kommunikation (pts.se)

Den 3 juni 2022 trädde en ny lag om elektronisk kommunikation i kraft. Tydligare krav på säkerhet, bättre förutsättningar för utbyggnad av nät och konkurrens samt större trygghet vid tecknande av avtal är några områden som omfattas av den nya lagen.

WEBBSIDA

Delaktighetsguiden- en webbutbildning framtagen av MFD

Myndigheten för delaktighet har tagit fram Delaktighetsguiden, en webbutbildning där du kan lära dig om hur du och din myndighet kan arbeta för att genomföra funktionshinderspolitiken. Utbildningen består av en blandning av filmer, text och övningar där du samlar på dig kunskap.

EVENEMANG

14 juni, webbinarium Lyssnande läsning i serien Angelägen forskning- Kungliga Biblioteket, Kulturrådet och MTM

Många läser idag ljudböcker av olika anledningar. Talböcker och andra inlästa böcker vidgar tillgången till litteratur för personer som inte kan ta del av svartskrift. Men vilka förutsättningar och behov har de som läser i tillgängligt format? Under detta tillfälle med Angelägen forskning kommer forskaren Anna Lundh och bibliotekarien Elin Nord lyfta fram olika perspektiv på lyssnande läsning samt hur biblioteken kan arbeta för dem som vill läsa i tillgängliga format.

EVENEMANG

Ta del av delaktighetsdagen 2022

Ta del av Myndigheten för delaktighets årliga konferens Delaktighetsdagen i efterhand, här på digin.nu.

WEBBSIDA

Uppdaterade föreskrifter om tillgänglighet

Under hösten 2021 antog Europeiska kommissionen en uppdatering av den europeiska harmoniserade standarden EN 301 549, från version 2.1.2 till version 3.2.1. DIGG har därför uppdaterat sina föreskrifter för att hänvisa till den nya versionen av EU-standarden.