Aktuellt

WEBBSIDA

Digitalidag 14 oktober

PTS samarbetar med Digitalidag som är en årlig och nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Under en dag varje år görs en gemensam kraftsamling för att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen. I år arrangeras Digitalidag den 14 oktober. Över 250 aktörer deltar och gemensamt arrangeras 1000 aktiviteter på 215 orter!

EVENEMANG

DIGG Forum 4 oktober, kl. 13-13.45: Digital tillgänglighet – fördjupande svar på vanliga frågor

Varje dag får DIGG olika frågor om digital tillgänglighet. Frågorna handlar om allt från redaktionella texter och juridik till design och programmering. På DIGG Forum 4 oktober har DIGG valt ut några frågor och ska försöka ge mer utförliga svar på dem. Presentatör är Ilias Bennani, specialist inom digital tillgänglighet på DIGG.

WEBBSIDA

Prenumerera på Post- och telestyrelsens nyhetsbrev om digital delaktighet!

Post- och telestyrelsen har ett nyhetsbrev som kommer ut en gång i kvartalet. Där kan du ta del av vad vi gör på området digital delaktighet och inkludering just nu. Till exempel kan det handla om ett aktuellt regeringsuppdrag om tillgänglighet, innovativa lösningar som vi finansierar eller remisser där vi gärna tar emot din synpunkt. Prenumerera nu!

WEBBSIDA

Klart vilka standarder som ska gälla för tillgänglighetsdirektivet

Nu är det klart vilka standarder som ska tas fram och vilka som ska revideras för att kunna tillämpa tillgänglighetsdirektivet. De nya standarder som ska tas fram är: standard för icke-digital information relaterade till produkter, standard för olika supporttjänster, standard för tillgänglig nödkommunikation. De standarder som ska revideras är: EN 301 549 som rör tillgänglighetskrav för produkter och tjänster, EN 17161:2019 som rör universell utformning och användarinvolvering och EN 17210 som rör byggd miljö.

EVENEMANG

Innovationsveckan 5 oktober, kl. 13-13.45: Digital tillgänglighet eller innovation?

DIGG får ofta höra att krav hämmar kreativiteten och att det därför är svårt att vara innovativ när man måste uppfylla krav kring t.ex. säkerhet och digital tillgänglighet. På DIGG:s föredrag på Innovationsveckan kommer de visa hur du kan låta dina idéer växa samtidigt som du gör dina produkter och tjänster lätta att använda.

EVENEMANG

10 oktober 13:00-15:30 Intressentmöte, SIS – Harmoniserade standarder för Tillgänglighetsdirektivet

Svenska Institutet för standarder bjuder in till möte för att vara med och påverka när standarder skrivs i samband med implementering av tillgänglighetsdirektivet. Det gäller för bygg, IT och universell utformning. Mötet äger rum på plats hos SIS men det finns även möjlighet att vara med digitalt.

WEBBSIDA

Checklista för tillgängliga digitala möten

På MFD:s (Myndigheten för delaktighet) webbplats finns en checklista med råd och tips för hur du planerar och genomför tillgängliga digitala möten.

ARTIKEL

Intervju om projekt för ökad säkerhet på nätet för personer med NPF

Digin intervjuar Joakim Kävrestad från Högskolan i Skövde om ett projekt som handlar om att öka säkerheten på nätet i synnerhet för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF.

WEBBSIDA

Regeringen har lämnat remiss till lagrådet om tillgänglighetsdirektivet

Nu har regeringen lämnat remissen till lagrådet om hur man vill genomföra tillgänglighetsdirektivet. Lagen innebär att vissa produkter och tjänster ska uppfylla krav på tillgänglighet och lagen beräknas träda i kraft den 28 juni 2025. Förslaget syftar till att undanröja hinder på den inre marknaden och öka tillgängligheten till produkter och tjänster, framför allt för personer med funktionsnedsättning.